Produkcja kształtek segmentowych

Tako AR specjalizuje się w produkcji kształtek segmentowych przeznaczonych do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.Zakres produkcji obejmuje prefabrykaty do obiektów takich jak:

 • stacje uzdatniania wody,
 • stacje pomp,
 • przepompownie ścieków,
 • instalacje przemysłowe wody technologicznej, itp.

Wykonujemy okołnierzowane elementy rurociągów stosowane przy bagrowaniu rzek i zbiorników wodnych oraz do hydrotransportu i refulacji urobku.

Ponadto, ważnym działem naszej produkcji jest wyrób rozdzielaczy (kolektorów) do pomp ciepła (będących alternatywą dla kolektorów miedzianych i stalowych) oraz sondy geotermalne.

Elementy prefabrykowane wykonujemy na indywidualne zamówienie Klientów zgodnie z dokumentacją wykonawczą lub indywidualnymi uzgodnieniami.

Kształtki segmentowe oraz prefabrykaty wykonujemy z rur PE-HD, PE-RC oraz PP w zakresie średnic d90 ÷ d1200 mm w SDR17, SDR11, SDR26, SDR33, SDR7,4.

Nasza produkcja obejmuje:

- Kształtki segmentowe:

 • łuki segmentowe w zakresie od d90 mm do d1200 mm,
 • trójniki segmentowe 90° w zakresie od d90 mm do d1200 mm,
 • trójniki segmentowe 45° i 60° w zakresie od d90 mm do d630 mm,
 • trójniki segmentowe redukcyjne oraz trójniki kołnierzowe w w/w średnicach,
 • czwórniki segmentowe 90° w zakresie od d90 mm do d500 mm,
 • uskoki do kanalizacji w zakresie od d90 mm do d800 mm,

- Prefabrykaty wg indywidualnych uzgodnień:

 • prefabrykaty rurowe zgrzewane doczołowo w zakresie d25 mm ÷ d1000 mm,
 • prefabrykaty rurowe zgrzewane mufowo (polifuzyjnie) w zakresie d25 mm ÷ d110 mm,
 • przedłużanie kształtek krótkich (tuleje, redukcje itp.) w zakresie d90 mm ÷ d1000 mm,

- Kolektory PE do pomp ciepła:

 • rura rozdzielacza w zakresie d40 mm ÷ d110 mm,
 • ilość sekcji rozdzielacza wg wymagań Klienta (np. 3-, 4-, 6-, 8-, lub 10 sekcji),
 • przyłącza rozdzielacza gładkie (do zgrzewania elektrooporowego lub łączenia złączkami skręcanymi) lub gwintowane
 • sondy geotermalne d25 ÷ d63 mm.

Łuki

więcej

Trójniki

więcej

Trójniki kątowe 45º 60º i czwórniki

więcej

Prefabrykaty z PE, rury do hydrotransportu

więcej

Rozdzielacze do pomp ciepła - kolektory

więcej

Uskoki do kanalizacji podciśnieniowej

więcej