Kolano doczołowe

Kolano doczołowe - kluczowy element systemów rurociągowych

W instalacjach wodno-kanalizacyjnych, gazowych lub przemysłowych, w których stosuje się technikę zgrzewania doczołowego rur, wykorzystywane są elementy konstrukcyjne sieci rurociągów zwane kolanami doczołowymi. Dzięki tym elementom można skierować przepływ cieczy, gazu lub innego medium transportowanego przez rury, w innym kierunku, bez konieczności stosowania dodatkowych łączników lub złącz. Kolana doczołowe umożliwiają elastyczne i funkcjonalne konstruowanie sieci rurociągów

Kolano 45° długie PE100 SDR11 d063 Borfit
kolano doczołowe

Zastosowanie kolana doczołowego

Podstawową funkcją kolana doczołowego jest oczywiście zmiana kierunku przepływu substancji transportowanej przez rurociąg, czyli utworzenie zakrętu w systemie rur. Kolano doczołowe zaprojektowane jest w taki sposób, by minimalizować opór wspomnianego przepływu substancji. Zmniejsza to ryzyko powstawania zatorów, a w konsekwencji zapobiega potencjalnym awariom sieci wodno-kanalizacyjnych lub gazowych. Ze względu na właściwości, komponenty te są wykorzystywane m.in w:

  • sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych: używane zarówno w instalacjach komunalnych, jak i indywidualnych, takich jak przyłącza domowe czy sieci wodne w przemyśle;
  • rolnictwie: wykorzystywane przy konstrukcji systemów rur służących do nawadniania pól, ogrodów, szklarni itp.;
  • sieciach gazociągowych: zgrzewanie doczołowe zapewnia trwałe i szczelne połączenie rur, dzięki czemu cały system jest odporny na niszczące działanie gazów;
  • przemyśle: stosowane w instalacjach chemicznych i przetwórstwie spożywczym, gdzie wymagana jest odporność na chemikalia i korozję
Kolano 90° długie PE100 SDR11 d032 GF

W jaki sposób kolano doczołowe łączy się z systemem rur?

Kolano doczołowe dołączane zostaje do innych elementów sieci rurociągu metodą zgrzewania doczołowego, w której podgrzewa się końce rur do temperatury umożliwiającej mięknienie materiału, z którego zostały wykonane (za pomocą płyty grzewczej). Nagrzane końce rur są łączone i trzymane razem przez określony czas, co pozwala na ich zespojenie i stwardnienie. Ostatnim etapem jest chłodzenie połączonych rur.

rury pe
Zgrzewanie rur pe

Kolano doczołowe

Z uwagi na wiele korzyści wynikających z wykorzystywania kolan doczołowych w systemach rurociągowych są one popularnym wyborem przy budowie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, przemysłowych itd. Zwraca się uwagę przede wszystkim na ich trwałość, łatwość montażu, wytrzymałość, odporność chemiczną, niskie koszty utrzymania oraz możliwość zastosowania w różnych branżach.

JEŚLI ZAINTERESOWAŁA PAŃSTWA OFERTA FIRMY TAKO ARMATURA RUROCIĄGI SP. Z O.O. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.